Ο πελάτης μας θέλοντας να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία logistics για τα προϊόντα του, μας ζήτησε να διερευνήσουμε και να του προσφέρουμε λύσεις διαλογής, ετικετοκόλλησης, αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης και διανομής.

Οι λύσεις που του προτείναμε και η συνεργασία μας του προσέφεραν ουσιαστική μείωση του λειτουργικού κόστους, εξαιρετική αύξηση της χρηματοοικονομικής ροής της εταιρείας του & βελτίωση της παραγωγικότητας και μετρήσιμη μείωση σφαλμάτων.
Case Study
Close