Το 2019 τo τμήμα πωλήσεων προσέλαβε έναν νέο πωλητή, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη της εξυπηρέτησης των υπαρχόντων πελατών αλλά και την ανάπτυξη νέου πελατολογίου σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Αξιοποιώντας την καθοδήγηση και την εκπαίδευσή του από τον μάνατζερ πωλήσεων και τα υπόλοιπα στελέχη της ομάδας, ο νέος αυτός πωλητής κατάφερε έπειτα από έναν μόλις χρόνο να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου κανάλι πωλήσεων!

Εμείς του δείξαμε το δρόμο. Αυτός μας δείχνει το μέλλον. Ένα μέλλον στο οποίο όλοι όσοι έχουν τη διάθεση και τις ικανότητες έχουν θέση. Γίνε σήμερα κι εσύ μέλος μιας ομάδας που κερδίζει. Από τη μεριά μας είμαστε έτοιμοι να σε υποδεχτούμε!
Case Study
Close